Woningverzekering

Wat is de populairste verzekering? De woningverzekering of in de volksmond ‘brandverzekering’. Omzeggens alle Belgen hebber er één, het is een ‘must have’. Gelukkig, want ze kan vaak van pas komen. En niet alleen bij brand of een storm met schade aan woning.  Schade aan het kot van je studerend kind bijvoorbeeld, schade aan je vakantieverblijf, schade aan je tuin, schade aan de computer…. Het is allemaal verzekerd in de woningverzekering, vaak met een kleine premie opleg. Zonder nog te spreken over de extra services of dienstverleningen die een woningverzekering aan de verzekerden biedt. Denk aan een tijdelijke verblijfplaats na een brand, het onmiddellijk sturen van een hersteldienst…. Tot zelfs de opvang van een huisdier.

Is de woningverzekering verplicht?

Enkel voor huurders is een woningverzekering verplicht, behalve in het Brusselse gewest. Voor eigenaars is het niet verplicht, hoewel deze verzekering voor ieder gebouw een absolute aanrader is. Je weet immers maar nooit wanneer een kleine vonk grote schade zal aanrichten.

Welke zijn de voornaamste extra dekkingen of opties naast de brand, storm en waterschades?

Basisdekking


De volgende schade dient verplicht deel uit te maken van alle contracten:

- schade veroorzaakt door brand, explosie of implosie

- schade veroorzaakt door rook en roet

- schade veroorzaakt door bliksem (inbegrepen aan uw elektrische en elektronische toestellen)

- schade veroorzaakt door een dier of een auto die een dier aangereden heeft

- schade veroorzaakt door een luchtvaartuig

- aanslagen en arbeidsconflicten (ook terrorisme)

- schade veroorzaakt door storm en hagel

- sneeuw en ijs die door hun druk schade brengen aan uw dak

- natuurrampen (met uitzondering van nieuwbouw in potentiële overstromingsgebieden)

- schade veroorzaakt door omgevallen bomen om het gebouw

- waterschade

- glasbreuk

- schade aan het gebouw (ramen, deuren) na inbraak (soms op voorwaarde dat u ook tegen diefstal verzekerd bent) schade veroorzaakt door stookolie 

Aanvullende dekkingen

Ze dekt niet de schade zelf, maar wel de andere kosten naar aanleiding van een schadegeval:

- reddingskosten

- kosten om nakende schade te voorkomen

- kosten voor het slopen van beschadigde goederen

- kosten gemaakt om ergere schade te voorkomen

- kosten voor het opruimen en vervoeren van puin

- kosten voor de opslag van inboedel tijdens herstellingswerken aan uw woning

- huisvestingskosten wanner het huis onbewoonbaar is geworden

- expertisekosten dekking BA-gebouw: de burgerlijke aansprakelijkheid van uw woning

- verhaal van derden: schade aan derden waarvoor u aansprakelijk bent (bijvoorbeeld als een dakpan op een voorbijgangers hoofd valt) 

Optionele dekkingen

- Het belangrijkste is uiteraard de diefstalverzekering die je beschermt tegen diefstal, poging tot inbraak en vandalisme. 

- Zelfs dekking op vakantie en voor jouw studerende kinderen. 
Je woningverzekering dekt ook jouw vakantiewoning. Huur je een huis of appartement in het buitenland? Dan zal de basisdekking van de woningverzekering, alsook het luik diefstal als je er een onderschreven hebt, toegepast worden voor de duur van de reis. Ook zullen deze waarborgen toegepast worden voor een kot dat je huurt  voor een studerend kind.

Hoe bepaal je de waarde van je woning en inboedel?

Je wil natuurlijk voldoende vergoed worden om je bezittingen te kunnen vervangen. Contacteer ons op voorhand voor een waardebepaling van je woning. Er komt dan een expert langs die de waarde van je woning zo correct mogelijk zal inschatten. Zo ben je nooit onder- of oververzekerd! Afhankelijk van de gekozen verzekeringsmaatschappij is deze dienst gratis of betalend. 

Samen evalueren we op regelmatige basis de waarde van het gebouw en de inboedel. Wacht niet op ons bezoek, geef ons een seintje wanneer je aan verbouwingswerken begint of de waarde van je inboedel verhoogt. 

Wat betekent inboedel?

Inboedel is alles wat je bij een verhuis bijvoorbeeld in een vrachtwagen kan steken. Wat vastgemaakt is, bv. een keuken, is geen inboedel.

Is mijn tuin ook verzekerd?

Wil je echt je mooi aangelegde tuin verzekeren met zowat alles wat zich op het terrein bevindt, is het aangeraden om een bijkomende waarborg ‘tuin’ in je woning af te sluiten. Een tuinverzekering dekt de schade ten gevolge van natuurrampen zoals brand, bliksem, storm of overstroming én van diefstal.  Afhankelijk van de voorwaarden van de maatschappij gaat het gaat hier om schade aan tuinmeubelen, waardevolle planten en bomen, de vijver en de vissen die erin zwemmen, barbecues, gereedschap, verlichting, kerst- of paasdecoratie, zwembaden, enzovoort. Sommige maatschappijen dekken zelfs de herstelling van schade die uitgebroken vee of everzwijnen aanrichten aan je bloemperk of gazon.

Hoeveel kost zo’n tuinverzekering, vraag je je wellicht af? Sommige maatschappijen rekenen een extra premie (bv. 10%) op de verzekeringspremie gebouw aan. Andere maatschappijen vragen een forfaitaire premie voor een overeengekomen verzekerd bedrag (bv. een dekking tot 50.000 euro kost om en bij de 50 euro). Met andere woorden, elke maatschappij heeft haar specifieke manier om de premie te berekenen, haar plafonds per schadegeval en haar specifieke waarborgen. Omdat die waaier van waarborgen juist zo groot is, zorgen wij ervoor dat je de juiste verzekering hebt.

Hoe wordt de premie berekend van een woningverzekering?

Heel eenvoudig. De premievoet wordt berekend op het vastgestelde kapitaal van de woning en de inboedel. De woningverzekering moet de ABEX-index volgen. De ABEX-index weerspiegelt het nationaal gemiddelde en de evolutie van de bouwprijs van gebouwen en privéwoningen. Ze houdt onder andere rekening met de prijs van de basismaterialen, de kostprijs van arbeid en de verschillen die bestaan tussen de regio’s. De koppeling aan de ABEX-index zorgt ervoor dat de verzekeringsmaatschappijen een schadevergoeding uitbetalen op basis van de heropbouwwaarde op voorwaarde dat er geen onderverzekering is.

Belangrijke tip bij schade aan de woning

Ben je slachtoffer van een woningbrand of waterschade? Neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact met ons op, maak een bestek van de schade en bezorg ons foto’s op dit e-mailadres: schade@dbcomfort.be.

Wat als je...

wil weten wat TORIS extra kan doen voor jou?

Bij TORIS heb je het voordeel dat wij vrij zijn om de markt uit te spitten. Op die manier weten we precies welke verzekering wat dekt. Daardoor kunnen we altijd het beste prijs/kwaliteit-voorstel voor jou uitwerken. Zowel voor particulieren als voor bedrijven is dit bijzonder interessant.

We doen ook een check-up van je brandverzekering, zodat je niet onderverzekerd bent.

Na een schade zijn we steeds aanwezig op de expertises en staan je bij om jouw belangen te verdedigen tegenover de expert. Dit is één van de zaken waar wij ons onderscheiden van bankverzekeraars, directe onderschrijvers, agenten en andere makelaars.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x