Levensverzekering

Een levensverzekering is een verzamelnaam voor veel verschillende soorten verzekeringen die je kan afsluiten. Meestal wordt de term gebruikt in de betekenis van een overlijdensverzekering, waarbij de nabestaanden van een overledene een som geld krijgen na diens dood.  Maar de levensverzekering heeft veel meer troeven: een ideaal instrument om te beleggen én om aan pensioenopbouw te doen. Een appeltje voor de dorst op je oude dag als het ware, want met je doorsnee pensioentje ga je op je oude dag niet als god in Frankrijk kunnen leven.

Levensverzekering aanvragenOntdek ook onze pensioenverzekering

Waarom een overlijdensverzekering?

De meest gekende overlijdensverzekering is de schuldsaldoverzekering die afgesloten wordt bij een hypothecair krediet. Bij overlijden van de verzekeringsnemer betaalt de verzekeraar de resterende schuld aan de bank. Hetzelfde principe bestaat wanneer je een overlijdensverzekering neemt als je bijvoorbeeld een autolening aangaat.

In vele gevallen wordt er een overlijdensverzekering genomen als bescherming van het gezin tegen een vervroegd overlijden van een kostwinner. Naast de kosten van het overlijden, moet jouw familie ook de dagelijkse kosten dragen, ondanks het feit dat een deel van het inkomen onverwachts verdwenen is en de bankrekeningen geblokkeerd werden totdat de erfenis afgehandeld is. De overlijdensverzekering is de beste oplossing om te vermijden dat dergelijke financiële moeilijkheden aan het verdriet van de overlevenden toegevoegd worden. In geval van overlijden van de verzekerde voor het einde van zijn contract wordt een kapitaal aan de begunstigden uitgekeerd. Dat geld kan dienen om de erfbelastingen, de uitvaartkosten, de woningkosten, de studies van de kinderen, te betalen.

Waarom kiezen voor een beleggingsverzekering?

Door de lage rentes zitten de Tak23-beleggingsverzekeringen in de lift. Daarenboven beschikken deze verzekeringen mogelijkheden om extra bescherming in te bouwen en aan vermogensplanning te doen. Er zijn verschillende redenen om voor een beleggingsverzekering te kiezen:

Bescherming

Fondsen met kapitaalbescherming komen nog nauwelijks voor omdat de kostprijs voor de kapitaalbescherming behoorlijk hoog is. Daarom kiezen de verzekeringsmaatschappijen voor een flexibel beheer als beschermingsinstrument. Bij de meeste verzekeraars kan je binnen je contract vlot en vaak kosteloos veranderen van fonds. Wens je minder risico te nemen? Dan schakel je bijvoorbeeld over van een aandelenfonds naar een gemengd fonds. Bovendien bieden de meeste verzekeraars intussen ook Tak44-contracten aan. Daarin kan je naargelang je risicoprofiel je belegd kapitaal verdelen tussen een risicovrije Tak21-belegging en een risicovoller Tak23-fonds. Daarnaast werken sommige verzekeraars met specifieke beschermingsmechanismen op het niveau van het fonds, waardoor grote verliezen vermeden worden.   

Een ander type bescherming, maar dan voor de nabestaanden, is de overlijdensdekking die aan het verzekeringscontract wordt gekoppeld. In dat geval recupereren de begunstigden de gestorte premies bij het overlijden van de verzekerde.

Vermogensplanning

Een tweede troef van deze verzekeringscontracten is de manier waarop je aan vermogensplanning kunt doen.

In een levensverzekering kan je gemakkelijk een begunstigde aanduiden, zoals partner of kinderen, wat belangrijk is met de nieuwe samenlevingsvormen. Bovendien is zo’n contract op elk moment aanpasbaar. Voorts biedt Tak23 voordelen voor wie een generatie wil overslaan bij het schenken.

De uitkering van een spaar- of een beleggingsverzekering aan de langstlevende gebeurt altijd in volle eigendom. Er is dus geen opsplitsing tussen vruchtgebruik en blote eigendom. In een gezin met twee kinderen kan de langstlevende beschikken over de tegoeden uit de verzekeringspolis van zijn partner in volle eigendom, zonder daarvoor verantwoording te moeten afleggen aan de twee kinderen. Uiteraard moet er hier rekening gehouden worden met het voorbehouden erfdeel van de kinderen.

Bij overlijden worden de bankrekeningen van de persoon die overlijdt en die van de partner geblokkeerd. Voordat ze worden vrijgegeven moet de fiscus of de notaris nagaan of de overledene of de erfgenamen fiscale of sociale schulden hebben. Zolang die procedure loopt, blijven de rekeningen geblokkeerd. Voor spaar- en beleggingsverzekeringen heeft men geen attest van erfopvolging voor de langstlevende nodig. Daardoor kan men het geld sneller uitkeren dan voor bancaire tegoeden.

Spreiding

In tegenstelling tot de klassieke banken bieden verzekeraars doorgaans een zeer gespreide portefeuille aan van fondsen van verschillende fondsenhuizen. De Belgische grootbanken vallen in hun aanbod grotendeels terug op huisfondsen.

Fiscaliteit

Ook de fiscaliteit verschilt met die van een klassiek fonds. Bij een klassiek fonds is sprake van een beurstaks en roerende voorheffing. Bij Tak23-fondsen is er geen roerende voorheffing, maar wel een taks van 2% bij aankoop. 

Bron: De Tijd

Hoe interessant is het om met een levensverzekering aan pensioenopbouw te doen?

Ons wettelijk pensioen is te weinig en daarom moeten we extra sparen.  De levensverzekering is hiervoor een goed instrument via 4 pijlers:

De eerste pijler is het wettelijk pensioen. De overheid streeft op termijn naar een minimum-pensioen van 1500 euro per maand bij een volledige loopbaan. Vriend en vijand zijn het er hierover eens dat dit bedrag te weinig is. Je vindt een raming van je toekomstig pensioen op www.mypension.be

Je hebt gelukkig het heft in eigen handen om je pensioenbedrag aanzienlijk te verhogen. Te beginnen met de groepsverzekering of aanvullend pensioen (tweede pijler) die werkgevers vandaag aanbieden voor het geheel of een deel van hun werknemers. Bijna 4 miljoen werknemers bouwen op die manier een aanvullend pensioen op. Wie als loontrekkende geen of een beperkte groepsverzekering heeft kan een aanvullende verzekering VAPW (Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers) afsluiten. De bijdragen van de VAPW worden dus ingehouden van het nettoloon van de werknemer. Op www.mypension.be kan je terugvinden hoeveel je extra via het VAPW kan storten. De premie voor een VAPW geniet mits bepaalde voorwaarden van een belastingvoordeel.

Een andere hefboom om je pensioen te verhogen zijn de derde pijlerverzekeringen, met name het pensioensparen (tot 990 euro of 1270 euro in 2021) en het lange termijnsparen (tot 2350 euro in 2021). Velen wachten tot het einde van het jaar om te storten, maar beter is om in het begin van het jaar of gespreid over het ganse jaar te storten. Je geld zal meer opbrengen. De stortingen op deze verzekeringen genieten mits bepaalde voorwaarden van een belastingvoordeel.  

De stortingen op de vierder pijler verzekeringen (beleggingsverzekeringen tak 21 (zonder risico), tak 23 (met risico) of tak 44 (gemengd) genieten geen fiscaal voordeel. Je betaalt een verzekeringstaks van 2% op elke storing, maar wanneer je verzekeringscontract acht jaar en één dag loopt, betaal je geen roerende voorheffing op uitbetalingen van contracten met kapitaalsgarantie (tak 21 en/of gemengd). 

Kan ik sparen voor mijn kleinkind via een levensverzekering?

Je bent net grootouder geworden en je wil voor je oogappel sparen via een verzekering. Kan dit? Jazeker, vele maatschappijen hebben hiervoor een verzekering op ’maat’, men spreek hier over de ‘juniorpolissen’.

Je sluit in dit geval een levensverzekering af voor jouw kleinkind. Jij bent dan de verzekeringsnemer en jij duidt jouw kleinkind aan als begunstigde van het contract. Zo houd je de touwtjes zelf in handen.

Deze verzekering laat toe dat je zelf kiest hoeveel je spaart en wanneer je spaart. Meestal wordt er wel een minimumbedrag per storting bepaald.

Je kan ook kiezen hoeveel risico je wil nemen.  Verkies je veiligheid, dan spaar je best via een Tak 21-verzekering. Naast een jaarlijks gewaarborgd rendement kan er nog een winstdeelname uitbetaald worden. Je opgespaard kapitaal blijft wel behouden.  

Ben je bereid meer risico te nemen met kans op een hoger rendement, dan kan je kiezen voor een Tak 23-verzekering, waarbij het rendement verbonden is aan een beleggingsfonds. Er is dan geen gewaarborgd rendement en je kapitaal kan ook aangetast worden als het beleggingsfonds minder goed presteert.

Wat als je...

Meer info wil over de fiscaliteit van de verschillende levensverzekeringen? Om erachter te komen wat je precies van de belastingen kan aftrekken kom je best even langs bij TORIS, aangezien de fiscale reguleringen regelmatig wijzigen. Wij volgen de wetgeving op de voet, zodat we je steeds de meest recente informatie kunnen meegeven.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x