Gewaarborgd inkomen

Stel dat je door ziekte of ongeval werk onbekwaam wordt. Niet alleen je inkomen vermindert, maar ook de omzet van je bedrijf daalt. Je kan je hiertegen verzekeren met een verzekering gewaarborgd inkomen.

Verzekering gewaarborgd inkomen aanvragen

Wat is een verzekering gewaarborgd inkomen?

De meest gekende verzekering gewaarborgd inkomen verzekert het loon van de zaakvoerder of de zelfstandige na een ongeval of bij ziekte. Doorgaans is er een wachttijd van een maand (kan ook langer zijn) en moet er minstens 25% arbeidsongeschiktheid zijn.  Stel dat je geen verzekering gewaarborgd inkomen hebt, dan val je als gezinshoofd terug op 60,86 euro per dag, als alleenstaande is het 48,71 euro per dag en als samenwonende 37, 35 euro per dag. En dit vanaf de 8e dag en 6 dagen per week.

Een verzekering gewaarborgd inkomen kan je ook combineren met een omzetverzekering. Deze verzekering is vooral interessant voor vennootschappen waarvan de zelfstandige bedrijfsleider de enige sleutelfiguur is binnen het bedrijf en die bijvoorbeeld 90% van de omzet realiseert. We denken hier vooral aan ‘intellectuele’ beroepen. In dit geval krijgt de vennootschap een bedrag dat het omzetverlies door de afwezigheid van de zaakvoerder compenseert. De uitkeringen van omzetverzekering worden toegevoegd aan de winst van de vennootschap en zijn dus onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

De vergoedingen die voortvloeien uit de verzekering gewaarborgd inkomen én die het loon van de zaakvoerder moeten compenseren worden belast als een vervangingsinkomen. Als het contract onderschreven is door een vennootschap, is er eveneens bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

Er is een premietaks van 9,25% en de premies zijn aftrekbaar als beroepskosten.

Een verzekering gewaarborgd inkomen kan je ook afsluiten in combinatie met de pensioenopbouwverzekeringen die er bestaan voor zelfstandigen met of zonder vennootschap. 

Is een burn-out gedekt in een verzekering gewaarborgd inkomen?

De meeste verzekeringsmaatschappijen verzekeren burn-out. Bij sommigen is het automatisch inbegrepen in de polis gewaarborgd inkomen, anderen vragen een bijpremie. De bijpremie hangt af van hoe gevoelig het personeel is om in een burn-out te belanden. Managers en directieleden vertonen bijvoorbeeld een hoger risico dan arbeiders met een zwaar fysisch beroep. 

Toch kunnen er verschillen zijn tussen de maatschappijen?

Zo is er de wachttijd. Is er tussenkomst na 1 maand arbeidsongeschiktheid of is er een langere wachttijd. 

Een ander verschil kan ook bestaan in de duurtijd van de tussenkomsten. Normaal komt een verzekering gewaarborgd inkomen tussen tot op pensioengerechtigde leeftijd, maar ingeval van burn-out is dit in vele gevallen beperkt tot 2 jaar. Sommige maatschappijen verlengen die periode maar schroeven het bedrag van de tussenkomst terug. Vaak wordt de tijdslimiet dikwijls bekeken over de hele looptijd van het verzekeringscontract. Men houdt dus een teller bij. Is de tussenkomst beperkt tot twee jaar, en viel je eerder al voor zes maanden omwille van een burn-out uit, dan zal je bij een terugval hooguit anderhalf jaar op een tussenkomst kunnen rekenen. Er is een logische verklaring voor de beperking in de tijd. Een burn-out die goed wordt behandeld, duurt vier tot zes maanden. Experten zijn het er immers over eens dat een burn-out hoogstens twee jaar kan duren. 

Kan een verzekering gewaarborgd inkomen afgesloten worden voor werknemers?

Jazeker. Is een werknemer enkele dagen, een week tot maximum een maand ziek, dan is er geen probleem. Dan wordt zijn loon gewoon verder betaald. Maar de problemen komen er vanaf de 2e maand en bij langdurige ziektes.

Dan betaalt de wettelijke ziekteverzekering een uitkering ten belope van 60% van het brutoloon. Voor velen is dit niet voldoende om de levenstandaard te behouden, temeer er op het vervangingsinkomen van 60% een plafond bestaat van om en bij de 45.000 euro euro bruto per jaar Veel werknemers verdienen meer dan het plafond en vallen dus bij ziekte of arbeidsongeschiktheid terug op minder dan 60% van hun bruto-inkomen. In vele gevallene betekent dit voor de betere verdieners 40 à 45% van hun bruto-inkomen. 

Een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ voor werknemers kan hier de oplossing zijn. Deze kan ook afgesloten worden in combinatie met de groepsverzekering. Zie Pensioenverzekeringen

Zo’n verzekering is relatief goedkoop als je dit vergelijkt met andere extralegale voordelen of verzekeringen.  Een jaarpremie kost gemiddeld 350 euro per werknemer. 

Kan je als particulier een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten?

Uiteraard. Hier geldt hetzelfde principe als bij een zelfstandige.

Wat als je…

meer wil weten over de verzekering gewaarborgd inkomen? Neem contact op met TORIS. We stellen dan de juiste formule voor al dan niet gekoppeld aan een pensioenopbouwverzekering.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x