Aansprakelijkheidsverzekering

Als onderneming of als zelfstandige kan je –al dan niet terecht– aansprakelijk gesteld worden voor heel wat dingen die mislopen. Een aansprakelijkheidsverzekering beschermt jou, je personeel, je klanten en je onderneming hiertegen. Een installateur die een technische fout begaat, of een klant die een lelijke val maakt: het zijn maar enkele van de talloze situaties waarin je burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tussenkomt. Op die manier staat je vennootschap of je onderneming uit de wind en wordt je klant of leverancier correct vergoed na een schadegeval. 

Aansprakelijkheidsverzekering aanvragen

Welke soorten aansprakelijkheid bestaan er?

Er bestaat een verschil tussen de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. De contractuele aansprakelijkheid is een gevolg van het niet-naleven van een bepaalde verplichting uit een overeenkomst (bv. een te late levering van goederen). Een buitencontractuele aansprakelijkheid is een gevolg van schade veroorzaakt buiten het voorwerp van het werk. Hier moet er wel een oorzakelijk verband zijn tussen schade en fout (bv. een werknemer laat zijn hamer vallen en een vloertegel breekt). Deze aansprakelijkheid wordt in de meeste polissen BA-uitbating gedekt.

De beroepsaansprakelijkheid is een gevolg van schade veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep. Vooral ondernemers, vrije beroepen en zelfstandigen met intellectuele diensten verzekeren zich daartegen (bv. een consultant die het verkeerde advies geeft of een dokter die een fout maakt bij een behandeling).  

Als bestuurder van een bedrijf doe je er goed aan om een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid te onderschrijven. Als bestuurder van een vennootschap loop je steeds meer risico op individuele juridische vervolgingen. Wanneer je een fout maakt kan je persoonlijk of hoofdelijk voor de fout van een collega-bestuurder aansprakelijk gesteld worden en kan de schuldeiser ook jouw privévermogen aanspreken.

Is het een verplichte verzekering?

In principe niet, hoewel sommige aansprakelijkheidsverzekeringen wettelijk (bv. architecten, aannemers,) of deontologisch (bv. dokters, …) verplicht zijn. Toch raden we elke onderneming en zelfstandige aan om zich te verzekeren tegen onverwachte tegenslagen. De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering is de ‘familiale’ verzekering van je bedrijf of onderneming, zelfs met nog ruimere waarborgen. 

Voor welke waarborgen moet mijn bedrijf verzekerd worden?

We kunnen samen een risicoanalyse maken om te bepalen welke aansprakelijkheidsverzekering nodig is voor je bedrijf.  Niemand kan beter de gevaren van jouw beroep inschatten dan jijzelf. Een traiteur die maaltijden verdeelt en voedselvergiftiging kan veroorzaken heeft bijvoorbeeld andere dekkingen nodig dan een boekhouder, die een rekenfout kan maken.. 

Wat als je…

Wil dat je als ondernemer op beide oren kan slapen en je bedrijf door een niet opzettelijke fout niet in een financiële gevaarzone terecht komt? Praat dan met TORIS. We stellen dan de gepaste aansprakelijkheidsverzekering voor die het best bij jouw activiteiten past. Op basis van je specifieke benodigdheden stellen we eventuele uitbreidingen voor waardoor je steeds volledig gedekt bent voor persoonlijke, materiële of lichamelijke schade aan derden. 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x