Cyberverzekering

Cybercriminaliteit is voor 4 op de 10 bedrijven het meest voorkomende veiligheidsprobleem. Denk maar aan systeeminbraak, dataverlies of diefstal van gegevens, met mogelijke financiële en soms onbetaalbare schade als gevolg. Het is al vaker gebeurd dat miljoenen privacygevoelige gegevens van mensen op 'straat' belanden. De gevolgen zijn vaak niet te overzien. Het is dan ook geen overbodige luxe om een cyberverzekering af te sluiten. De premie van een cyberverzekering weegt helemaal niet op tegen de potentiële schade bij een schadegeval.

Cyberverzekering aanvragen

Wat dekt een cyberverzekering?

De cyberverzekering heeft doorgaans drie waarborgen: dekking van de aansprakelijkheid voor schade aan derden (1), dekking van de eigen schade (2) en bijstand in het geval van een cyberaanval of inbraak in de computersystemen van de onderneming (3). In vele gevallen is er ook luik rechtsbijstand voorzien. Dikwijls voorzien verzekeringsmaatschappijen een voorafgaande analyse van de risico’s in het bedrijf en stellen ze preventieve maatregelen voor.

Voorbeelden van dekking van de aansprakelijkheid voor schade aan derden (1)

Deze dekking omvat onder andere de kosten van gerechtelijke procedures en de daaruit voortvloeiende schadevergoeding, schade aan de computersystemen van derden bij verspreiding van virussen bijvoorbeeld en schadevergoeding voor het verlies en/of de bekendmaking van (persoons)gegevens.

Voorbeelden van dekking van de eigen schade (2)

Bedrijfsschade, schade ten gevolge van gegevensverlies, de kosten bij ransomware, het opnieuw beschikbaar maken van de computersystemen, financiële verliezen bij phishing, boetes na datalekken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, enz.…

Voorbeelden van bijstand (3)

24/7 bijstand om de gevolgen van een aanval in te perken en zo nodig actie te ondernemen om blokkering van de bedrijfsprocessen op te heffen. Vaak wordt beroep gedaan op IT-specialisten, juridische adviseurs, public relations managers en crisisassistenten.

Wat kost een cyberverzekering?

Met deze offertetool kan je al een tarief berekenen hoeveel zo'n cyberverzekering voor je bedrijf kost. De investering in een cyberverzekering is hoe dan ook van onschatbare waarde voor jouw bedrijf.

Wat als je..

Jouw bedrijf wil wapenen tegen de harde gevolgen van een cyberincident ? Sluit dus best een cyberverzekering af. Want het laatste wat je wil, is dat je ICT-infrastructuur gehackt wordt en je bedrijfs- of klantgegevens in de verkeerde handen terecht komen. Bij TORIS staan we je graag met raad en daad bij.

Apart stukje

Een cyberverzekering met Cybercontract: onze partner in crime

Om jouw bedrijf optimaal te verzekeren tegen uiteenlopende vormen van cybercriminaliteit, doen wij een beroep op onze gespecialiseerde partner CyberContract. Deze verzekering dekt onder meer jouw aansprakelijkheden bij het verlies van data als gevolg van hacking, systeeminbraak of diefstal. 

Daarenboven dekt CyberContract ook allerhande kosten waarmee men tijdens een cyberincident wordt geconfronteerd en zijn ook administratieve boetes en de betaling van losgeld naar aanleiding van cyber-afpersing gedekt. 

Om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf een ernstig cyberincident overleeft, betaalt CyberContract ook jouw winstverlies en de kosten voor gespecialiseerde rechtsbijstand. Bovendien geniet je met deze cyberverzekering van actieve IT- en juridische bijstand.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x