Pensioenverzekering

De Belgen hebben gelijk als ze wakker liggen van hun pensioen. Weet dat het gemiddeld pensioen voor een loontrekkende in België 1.301,42 euro bedraagt en voor een zelfstandige 900 euro. Deze bedragen zijn veel lager in vergelijking met de buurlanden Frankrijk, Nederland en Luxemburg.

Dat is ook de reden waarom de Belgische overheid elke Belg, jong en oud, stimuleert om aan extra-pensioenopbouw te doen met een gunstige fiscaliteit. Een gunstige fiscaliteit door aftrekbaarheid van de premies én door een gunstige belastingheffing op het einde van het contract bij uitkering op pensioengerechtigde leeftijd. 

Pensioenverzekering aanvragen

Hoe aanvullend pensioen opbouwen als particulier?

- Via pensioensparen

Je kan bijvoorbeeld met pensioensparen beginnen vanaf je 18e verjaardag. Er zijn twee plafonds in het pensioensparen. In 2021 is dit 990 euro met 30% fiscaal voordeel en 1.270 euro met 25% fiscaal voordeel.  Met andere woorden, naast het rendement dat het pensioensparen oplevert, krijg je een maximum belastingvermindering van 317,5 euro. 

Voor het pensioensparen is de belastingvoet op het eindkapitaal 8% via een anticipatieve heffing op je 60e.

- Via het lange termijnsparen

Je kan het pensioensparen combineren met het lange termijnsparen (levensverzekering), waarop je in 2021 van een aanzienlijk belastingvoordeel tot 705 euro kan genieten (max 30% op een maximum storting van 2.350 euro) afhankelijk van je inkomen. Dit op voorwaarde dat er nog ruimte vrij is in je fiscale korf. Deze korf kan al opgevuld zijn door de lasten van je hypothecaire lening. De wetgeving hieromtrent hangt af van gewest tot gewest.

Voor het lange termijnsparen is de belastingvoet op het eindkapitaal 10% via een anticipatieve heffing op je 60e.

- Via het vrij aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW)

Daarbij komt het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW). Deze verzekering dient voor diegenen die nog geen of in beperkte mate toegang hebben tot een opbouw van een aanvullend pensioen of een groepsverzekering via de werkgever. 

De bijdragen van de VAPW worden dus ingehouden van het nettoloon van de werknemer. De bijdrage is beperkt tot maximum 3% van het referentieloon of tot maximum 1.600 euro.

De belastingvermindering voor de stortingen bedraagt bij het VAPW 30%, hetzelfde tarief als voor klassieke pensioensparen voor een storting van 990 euro.

De eindbelasting op leeftijd van het wettelijk pensioen bedraagt 10,9%.

- Via de groepsverzekering van de werkgever

Een groepsverzekering is een collectieve verzekeringspolis die een werkgever kan aanbieden aan zijn werknemers of aan een categorie van werknemers. Ze maakt het mogelijk een extralegaal kapitaal op te bouwen dat bij pensioen zal worden gestort onder de vorm van een kapitaal of rente.  

De groepsverzekering biedt de werknemer over het algemeen een bijkomende mogelijkheid om aan pensioensparen te doen. Het kapitaal wordt in de loop der jaren opgebouwd en zal aan het einde van de loopbaan worden gestort. 

Ze kan ook andere waarborgen dekken, zoals:

  • Hospitalisatieverzekering
  • Overlijdensuitkering
  • Invaliditeitsuitkering
  • Financiering van particuliere vastgoedvoordelen

Waarom is een groepsverzekering interessanter dan loonopslag?

Een groepsverzekering is zowel voor de werknemer als voor de werkgever voordeliger dan een loonsverhoging. Terwijl er van een loonsverhoging slechts ongeveer 30 % netto overblijft, is dat voor een storting in een groepsverzekering 73 à 75 %. 2.500 euro bijkomend loon uitkeren, kost de werkgever 3.200 euro (+ 28 % werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid), terwijl een storting van 2.500 euro in een groepsverzekering hem 2.831,50 euro kost. Volgens Sterck Magazine zou de medewerker zijn loonsverhoging gedurende 30 jaar tegen 8,14% moeten uitzetten om hetzelfde resultaat te verkrijgen als met een groepsverzekering.

Hoe aanvullend pensioen opbouwen als zelfstandige zonder vennootschap?

- Via het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)  

Je kan er niet omheen. Als er één fiscaalvriendelijke pensioenopbouwverzekering voor zelfstandigen uitspringt, dan is het wel het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Het is voor een zelfstandige ondernemer bijna een zonde om er geen af te sluiten.

Elke zelfstandige of hij nu een vennootschap heeft of niet, kan een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) afsluiten. De maximum jaarlijkse premie voor 2021 is 8,17% (9,40% voor het Sociaal VAPZ) van het geherwaardeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar terug (maximum 40.425,64 euro) met een maximum aan premie van 3.302,77 euro (3800,01 euro voor het sociaal VPAZ) per jaar. Je kan als startende zelfstandige een VAPZ afsluiten.  Ons kantoor kan hier voor jou de juiste berekening maken.

Een Sociaal VAPZ betaalt naast een pensioen- en overlijdenskapitaal ook nog een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit uit, alsook de vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. 

Het fiscaal voordeel van het VAPZ hangt af van de marginale belastingvoet. Dat is het tarief dat toegepast wordt op de hoogste schijf van de beroepsinkomsten. Je betaalt ook minder sociale bijdragen omdat de belastbare basis vermindert met de premie die je voor je verzekering VAPZ betaald hebt.  In totaal kan je daardoor tot 64% van je storting recupereren.

Het eindkapitaal op de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd wordt belast volgens het principe van de fictieve rente nadat je een RIZIV (3,55%) en solidariteitsbijdrage (van 0 tot 2%) betaald hebt. Dat wil zeggen dat een bepaald percentage (3,50% à 5% naargelang de leeftijd op het moment van de uitkering) van het kapitaal wordt belast in de personenbelasting gedurende 10 of 13 jaar. Bij 60 jaar is het bijvoorbeeld 3,5% gedurende 13 jaar, bij 65 jaar 5% gedurende 10 jaar. Als je overlijdt tijdens de periode van 10 jaar of 13 jaar, stopt de verplichting om de fictieve rente aan te geven. Als je overlijdt vóór de uitbetaling van uw pensioenkapitaal, zal de begunstigde eveneens belast worden op basis van een fictieve rente.

- Via de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (P0Z)?

De POZ is voor de zelfstandige zonder vennootschap inderdaad een interessante spaarformule naast het populaire VAPZ dat nu al bestaat. In de POZ bestaan ook tak 23 formules met kans op meer rendement

Deze stortingen geven recht op een belastingvermindering van 30% op voorwaarde dat je de 80%-regel niet overschrijdt. De 80%-regel bepaalt hoeveel pensioenkapitaal je maximaal op een fiscaal vriendelijke manier kunt opbouwen via de POZ. Het is een complexe berekening waarvoor je best op ons kantoor een beroep doet. We hebben hiervoor speciale rekenprogramma’s.

Op de stortingen betaal je 4,4% taksen en bij de uitkering van het eindkapitaal op gerechtigde pensioenleeftijd of overlijden is er een voordelige eindbelasting van 10% zonder de gemeentebelasting. Daarbij betaal je nog een Riziv bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2%. Neem je het geld vroegtijdig op, dan betaal je 33% belastingen. Als je vergelijkt met de VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) betaal je op de POZ  wel taksen op de gestorte premies en zijn de fiscale voordelen bij de VAPZ wellicht interessanter. Maar je moet de POZ zien als een interessante aanvulling op de VAPZ.

- Via het pensioensparen

Het VAPZ en de POZ zijn te combineren met het pensioen- en lange termijnsparen. 

Je kan bijvoorbeeld met pensioensparen beginnen vanaf je 18e verjaardag. Er zijn twee plafonds in het pensioensparen. in 2021 is dit 990 euro met 30% fiscaal voordeel en 1.270 euro met 25% fiscaal voordeel.  Met andere woorden, naast het rendement dat het pensioensparen oplevert, krijg je een maximum belastingvermindering van 317,5 euro. 

Voor het pensioensparen is de belastingvoet op het eindkapitaal 8% via een anticipatieve heffing op je 60e.

- Via het lange termijnsparen

Je kan het pensioensparen combineren met het lange termijnsparen (levensverzekering), waarop je in 2021 van een aanzienlijk belastingvoordeel tot 705 euro kan genieten ( max 30% op een maximum storting van 2.350 euro) afhankelijk van je inkomen. Dit op voorwaarde dat er nog ruimte vrij is in je fiscale korf. Deze korf kan al opgevuld zijn door de lasten van je hypothecaire lening. De wetgeving hieromtrent hangt af van gewest tot gewest.

Voor het lange termijnsparen is de belastingvoet op het eindkapitaal 10% via een anticipatieve heffing op je 60e.

Hoe aanvullend pensioen opbouwen als zelfstandige met vennootschap?

- Via het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)?

Elke zelfstandige of hij nu een vennootschap heeft of niet, kan een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) afsluiten. De maximum jaarlijkse premie voor 2021 is 8,17% (9,40% voor het Sociaal VAPZ) van het geherwaardeerd netto belastbaar beroepsinkomen van 3 jaar terug (maximum 40.425,64 euro) met een maximum aan premie van 3.302,77 euro (3800,01 euro voor het sociaal VPAZ) per jaar. Je kan als startende zelfstandige een VAPZ afsluiten.  Ons kantoor kan hier voor jou de juiste berekening maken.

Een Sociaal VAPZ betaalt  naast een pensioen- en overlijdenskapitaal ook nog een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit uit, alsook de vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. 

Het fiscaal voordeel van het VAPZ hangt af van de marginale belastingvoet. Dat is het tarief dat toegepast wordt op de hoogste schijf van de beroepsinkomsten. Je betaalt ook minder sociale bijdragen omdat  de belastbare basis vermindert met de premie die je voor je verzekering VAPZ betaald hebt.  In totaal kan je daardoor tot 64% van je storting recupereren.

Het eindkapitaal op de wettelijke pensioengerechtigde leeftijd wordt belast volgens het principe van de fictieve rente nadat je een RIZIV (3,55%) en solidariteitsbijdrage (van 0 tot 2%) betaald hebt. Dat wil zeggen dat een bepaald percentage  (3,50% à 5% naargelang de leeftijd op het moment van de uitkering ) van het kapitaal wordt belast in de personenbelasting gedurende 10 of 13 jaar. Bij 60 jaar is het bijvoorbeeld 3,5% gedurende 13 jaar, bij 65 jaar 5% gedurende 10 jaar. Als je overlijdt tijdens de periode van 10 jaar of 13 jaar, stopt de verplichting om de fictieve rente aan te geven. Als je overlijdt vóór de uitbetaling van uw pensioenkapitaal, zal de begunstigde eveneens belast worden op basis van een fictieve rente.

- Via de Individuele pensioentoezegging (IPT)

Als je een zelfstandige in een vennootschap bent en een regelmatige maandelijkse vergoeding ontvangt, kan je in cumul met het VAPZ ook een Individuele Pensioentoezegging (IPT) afsluiten. 

Een IPT heeft aanzienlijke belastingvoordelen: De premies betaald door de vennootschap zijn aftrekbaar als beroepskosten zolang de regel van 80% wordt nageleefd. De berekening van de 80% regel is geen sinecure: de som van het wettelijk pensioen en de aanvullende pensioenen in de 2e pijler mag, omgerekend naar jaarlijkse rente, niet hoger zijn dan 80% van het gemiddeld inkomen van de laatste 3 jaar als zelfstandige. Zoiets bereken je niet met een eenvoudige simulatietool op internet, doe hiervoor een beroep op ons kantoor.

De zelfstandige bedrijfsleider krijgt op het einde van het contract een pensioenkapitaal dat aan een voordelig forfaitair tarief belast wordt. Wordt het kapitaal uitgekeerd op de wettelijke pensioenleeftijd en ben je tot dan professioneel actief gebleven, dan betaal je slechts 10% belastingen. In het andere geval is het 16,5% tot 20%

Via het pensioensparen

Het VAPZ en de IPT zijn te combineren met het pensioen- en lange termijnsparen. 

Je kan bijvoorbeeld met pensioensparen beginnen vanaf je 18e verjaardag. Er zijn twee plafonds in het pensioensparen. in 2021 is dit 990 euro met 30% fiscaal voordeel en 1.270 euro met 25% fiscaal voordeel.  Met andere woorden, naast het rendement dat het pensioensparen oplevert, krijg je een maximum belastingvermindering van 317,5 euro. 

Voor het pensioensparen is de belastingvoet op het eindkapitaal 8% via een anticipatieve heffing op je 60e.

- Via het lange termijnsparen

Je kan het pensioensparen combineren met het lange termijnsparen (levensverzekering), waarop je in 2021 van een aanzienlijk belastingvoordeel tot 705 euro kan genieten ( max 30% op een maximum storting van 2.350 euro) afhankelijk van je inkomen. Dit op voorwaarde dat er nog ruimte vrij is in je fiscale korf. Deze korf kan al opgevuld zijn door de lasten van je hypothecaire lening. De wetgeving hieromtrent hangt af van gewest tot gewest.

Voor het lange termijnsparen is de belastingvoet op het eindkapitaal 10% via een anticipatieve heffing op je 60e.

Wist je dat..

je spaarproduct kan  combineren met een gewaarborgd inkomen? Op die manier krijg je ook een mooie korting krijgt van de verzekeraar op de premie voor de verzekering gewaarborgd inkomen.

Wat als je…

de juiste weg wil vinden tussen alle pensioenopbouwinstrumenten en de verschillende formules die er vandaag bestaan?  Maak dan zeker een afspraak met TORIS. We stellen aan jou de juiste combinaties voor. Op die manier bespaar je veel belastingen en zorg je voor een zorgeloos pensioen.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x