Pensioensparen Kampenhout

Starten met pensioensparen?

Maak een afspraak met TORIS, samen zorgen we voor een zorgeloos pensioen.

Verzekeringen en beleggingen voor uw comfort.

TORIS, ‘Je deur naar veiligheid en bescherming’ is onze missie. We bedienen meer dan 5.500 particulieren, zelfstandigen en ondernemingen. Doe beroep op meer dan 100 jaar ervaring in ons team en onze onafhankelijkheid in de keuze van verzekeringsmaatschappijen.

pensioensparen Kampenhout

Waarom pensioensparen?

Is pensioensparen voordelig? De Belgen hebben gelijk als ze wakker liggen van hun pensioen. Weet dat het gemiddeld pensioen voor een loontrekkende in België 1.301,42 euro bedraagt en voor een zelfstandige 900 euro. Deze bedragen zijn veel lager in vergelijking met de buurlanden Frankrijk, Nederland en Luxemburg.

Dat is ook de reden waarom de Belgische overheid elke Belg, jong en oud, stimuleert om aan extra-pensioenopbouw te doen met een gunstige fiscaliteit. Een gunstige fiscaliteit door aftrekbaarheid van de premies én door een gunstige belastingheffing op het einde van het contract bij uitkering op pensioengerechtigde leeftijd. 

Pensioensparen vergelijken? Kom eens langs op ons kantoor nabij Kampenhout!

De 4 pijlers van pensioensparen:

1 | Het wettelijk pensioen

De eerste pijler is het wettelijk pensioen. De overheid streeft op termijn naar een minimum-pensioen van 1500 euro per maand bij een volledige loopbaan. Vriend en vijand zijn het er hierover eens dat dit bedrag te weinig is. 

TIP: je vindt een raming van je toekomstig pensioen op www.mypension.be

2 | De groepsverzekering of het aanvullend pensioen

Je hebt gelukkig het heft in eigen handen om je pensioenbedrag aanzienlijk te verhogen. Te beginnen met de groepsverzekering of aanvullend pensioen die werkgevers vandaag aanbieden voor het geheel of een deel van hun werknemers. Bijna 4 miljoen werknemers bouwen op die manier een aanvullend pensioen op. 

Wie als loontrekkende geen of een beperkte groepsverzekering heeft kan een aanvullende verzekering VAPW (Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers) afsluiten. De bijdragen van de VAPW worden dus ingehouden van het nettoloon van de werknemer. Op www.mypension.be kan je terugvinden hoeveel je extra via het VAPW kan storten. Wat met pensioensparen belastingen? De premie voor een VAPW geniet mits bepaalde voorwaarden van een belastingvoordeel.

3 | Pensioensparen

Een andere hefboom om je pensioen te verhogen zijn de derde pijlerverzekeringen, met name het pensioensparen en het lange termijnsparen.
Velen wachten tot het einde van het jaar om te storten, maar beter is om in het begin van het jaar of gespreid over het ganse jaar te storten. Je geld zal meer opbrengen. Wat met pensioensparen belastingen? De stortingen op deze verzekeringen genieten mits bepaalde voorwaarden van een belastingvoordeel.  

4 | Beleggingsverzekeringen

De stortingen op de vierder pijler verzekeringen: beleggingsverzekeringen tak 21 (zonder risico); tak 23 (met risico) of tak 44 (gemengd) genieten geen fiscaal voordeel. Je betaalt een verzekeringstaks van 2% op elke storing, maar wanneer je verzekeringscontract acht jaar en één dag loopt, betaal je geen roerende voorheffing op uitbetalingen van contracten met kapitaalsgarantie (tak 21 en/of gemengd). 

Vragen over jouw pensioen? Pensioensparen vergelijken?

pensioensparen Kampenhout

Hoe pensioen opbouwen als zelfstandige?

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

Als er één fiscaalvriendelijke pensioenopbouwverzekering voor zelfstandigen uitspringt, dan is het wel het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Het is voor een zelfstandige ondernemer bijna een zonde om er geen af te sluiten.

Je kan als startende zelfstandige een VAPZ afsluiten. Ons kantoor gelegen nabij Kampenhout kan voor jou de juiste pensioensparen simulatie maken.

De pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)

Een interessante spaarformule naast het populaire VAPZ dat nu al bestaat. In de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen bestaan ook tak 23 formules met kans op meer rendement.

Deze stortingen geven recht op een belastingvermindering van 30% op voorwaarde dat je de 80%-regel niet overschrijdt. 

Meer weten over pensioensparen belastingen? Dit is een complexe berekening waarvoor je best op ons kantoor een beroep doet. We hebben hiervoor speciale rekenprogramma’s.

De Individuele pensioentoezegging (IPT)

Als je een zelfstandige in een vennootschap bent en een regelmatige maandelijkse vergoeding ontvangt, kan je in cumul met het VAPZ ook een Individuele Pensioentoezegging (IPT) afsluiten. 

Een IPT heeft aanzienlijke belastingvoordelen: De premies betaald door de vennootschap zijn aftrekbaar als beroepskosten zolang de regel van 80% wordt nageleefd. De berekening van de 80% regel is geen sinecure: de som van het wettelijk pensioen en de aanvullende pensioenen in de 2e pijler mag, omgerekend naar jaarlijkse rente, niet hoger zijn dan 80% van het gemiddeld inkomen van de laatste 3 jaar als zelfstandige. 

Pensioensparen simulatie? Zoiets bereken je niet met een eenvoudige simulatietool op internet, doe hiervoor een beroep op ons kantoor nabij Kampenhout. Kom gerust eens praten.

Wanneer kan ik op pensioen? Hoeveel zal mijn pensioen bedragen?

TORIS helpt je graag op weg via volgende interessante links:

  • De eerste stap alvorens een offerte voor een spaarverzekering mag opgemaakt worden? Bepaal je beleggersprofiel hier.
  • Alles weten over je pensioen, zowel het wettelijk als het aanvullend luik? Dat kan via het MyPension-portaal
  • De MinFin-toepassing van de FOD Financiën geeft je toegang tot verschillende persoonlijke documenten, formulieren en elektronische diensten, zoals Tax-on-web. Je eigen fiscaal dossier beheren doe je hier.
  • Een overzicht van je loopbaan, inclusief huidige en vroegere jobs en periode(s) van inactiviteit? Check het aantal dagen dat je hebt gewerkt en het salaris dat je hebt verdiend op MyCareer, de online dienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Onafhankelijke verzekeringsmakelaar TORIS

Eind 2018 hebben Verzekeringen De Buyser en Kantoor Moens-De Wachter samen hun krachten gebundeld om zo een sterk verzekeringsteam te vormen.

De afgelopen jaren hebben beide verzekeringskantoren heel wat praktische zaken op punt gezet om anno 2022 met veel trots de éénmaking van beide kantoren aan te kondigen met een nieuwe naam: TORIS.

Hoe helpen we je graag verder?

Pensioensparen simulatie? Pensioensparen vergelijken? Hiervoor werken wij bij voorkeur op afspraak

Op die manier vermijd je wachtrijen aan ons loket, ben je zeker dat je contactpersoon ter beschikking is voor jou en samen met een koffie kunnen we dan rustig de tijd nemen om al jouw vragen te beantwoorden.

Maak een afspraak met TORIS, wij vertellen dan graag wat we voor jou kunnen doen.

pensioensparen Kampenhout

Pensioensparen Kampenhout

Starten met pensioensparen in de buurt van Kampenhout?

TORIS is expert in pensioensparen. Vanuit onze kantoren in Grimbergen en Humbeek bieden we transparant advies over de meest ideale pensioenspaarformule voor jou.

TORIS Grimbergen (De Buyser)

info@dbcomfort.be
02 269 33 77

TORIS Humbeek (Moens-De Wachter)

info@cvmd.be
02 269 97 97

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x