Langetermijnsparen Kampenhout

TORIS, ‘Je deur naar veiligheid en bescherming’ is onze missie. We bedienen meer dan 5.500 particulieren, zelfstandigen en ondernemingen. Doe beroep op meer dan 100 jaar ervaring in ons team en onze onafhankelijkheid in de keuze van verzekeringsmaatschappijen.

langetermijnsparen Kampenhout

Wat is langetermijnsparen?

Via langetermijnsparen heb je de mogelijkheid om door middel van een levensverzekering te beleggen én om aan pensioenopbouw te doen. Een appeltje voor de dorst op je oude dag als het ware, want met je doorsnee pensioentje ga je op je oude dag niet als god in Frankrijk kunnen leven.

Langetermijnsparen is flexibel en wordt aangemoedigd door de overheid. Dankzij langetermijnsparen kan je namelijk tot 30% belastingvermindering krijgen.

langetermijnsparen Kampenhout

Welke vormen van langetermijnsparen zijn er?

Er zijn verschillende vormen van langetermijnsparen. Je kan aan langetermijnsparen doen via een tak 21-spaarverzekering, een tak 23-beleggingsverzekering of een combinatie van beiden.

In 2022 kan je tot 2350 euro sparen via langetermijnsparen. Velen wachten tot het einde van het jaar om te storten, maar beter is om in het begin van het jaar of gespreid over het ganse jaar te storten. Je geld zal meer opbrengen. De stortingen op deze verzekeringen genieten mits bepaalde voorwaarden ook van een belastingvoordeel.

Langetermijnsparen tak 21

Doe je aan langetermijnsparen tak 21, dan kies je voor een spaarverzekering zonder risico.
Met een tak 21-spaarverzekering krijg je kapitaalbescherming en een contractueel bepaald vast rendement, eventueel aangevuld meteen winstdeling.

Langetermijnsparen tak 23

Via een beleggingsverzekering tak 23 neem je meer risico. Je belegt dan in fondsen. De beleggingsstrategie kan hier defensief of dynamisch zijn. Bij een dynamische strategie neem je het meeste risico, maar heb je ook een hoger potentieel rendement. Bij langetermijnsparen tak 23 is je kapitaal dan ook niet gegarandeerd. 

Langetermijnsparen tak 44 (gemengd)

Zoek je de gulden middenweg tussen langetermijnsparen tak 21 en langetermijnsparen tak 23, dan kom je bij een tak 44-verzekering uit. Een tak 44-beleggingsverzekering bestaat uit een combinatie van de tak 21-spaarverzekering en de tak-23 beleggingsverzekering.

Je betaalt een verzekeringstaks van 2% op elke storing, maar wanneer je verzekeringscontract acht jaar en één dag loopt, betaal je geen roerende voorheffing op uitbetalingen van contracten met kapitaalsgarantie (tak 21 en/of tak 44).

Starten met langetermijnsparen? Kom eens langs op ons kantoor nabij Kampenhout!

langetermijnsparen Kampenhout

Is langetermijnsparen nog interessant?

De Belgen hebben gelijk als ze wakker liggen van hun pensioen. Weet dat het gemiddeld pensioen voor een loontrekkende in België 1.301,42 euro bedraagt en voor een zelfstandige 900 euro. Deze bedragen zijn veel lager in vergelijking met de buurlanden Frankrijk, Nederland en Luxemburg.

Ons wettelijk pensioen is te weinig en daarom moeten we extra sparen. De levensverzekering is hiervoor een uitstekende manier. 

Wat is het voordeel van langetermijnsparen?

Door de lage rentes zitten de tak23-beleggingsverzekeringen in de lift. Daarenboven beschikken deze verzekeringen mogelijkheden om extra bescherming in te bouwen en aan vermogensplanning te doen. 

Er zijn verschillende redenen om voor een beleggingsverzekering te kiezen:

Bescherming

Fondsen met kapitaalbescherming komen nog nauwelijks voor omdat de kostprijs voor de kapitaalbescherming behoorlijk hoog is. Daarom kiezen de verzekeringsmaatschappijen voor een flexibel beheer als beschermingsinstrument. Bij de meeste verzekeraars kan je binnen je contract vlot en vaak kosteloos veranderen van fonds.

Wens je minder risico te nemen? Dan schakel je bijvoorbeeld over van een aandelenfonds naar een gemengd fonds. Bovendien bieden de meeste verzekeraars intussen ook tak 44-contracten aan. Daarin kan je naargelang je risicoprofiel je belegd kapitaal verdelen tussen een risicovrije langetermijnsparen tak 21-belegging en een risicovoller langetermijnsparen tak 23-fonds. Daarnaast werken sommige verzekeraars met specifieke beschermingsmechanismen op het niveau van het fonds, waardoor grote verliezen vermeden worden.

Een ander type bescherming, maar dan voor de nabestaanden, is de overlijdensdekking die aan het verzekeringscontract wordt gekoppeld. In dat geval recupereren de begunstigden de gestorte premies bij het overlijden van de verzekerde. 

langetermijnsparen Kampenhout

Vermogensplanning

Een tweede troef van deze verzekeringscontracten is de manier waarop je aan vermogensplanning kunt doen.

In een levensverzekering kan je gemakkelijk een begunstigde aanduiden, zoals partner of kinderen, wat belangrijk is met de nieuwe samenlevingsvormen. Bovendien is zo’n contract op elk moment aanpasbaar. Voorts biedt tak 23 voordelen voor wie een generatie wil overslaan bij het schenken.

Spreiding

In tegenstelling tot de klassieke banken bieden verzekeraars doorgaans een zeer gespreide portefeuille aan van fondsen van verschillende fondsenhuizen. De Belgische grootbanken vallen in hun aanbod grotendeels terug op huisfondsen.

Fiscaliteit

Langetermijnsparen fiscaal verschilt met die van een klassiek fonds. Bij een klassiek fonds is sprake van een beurstaks en roerende voorheffing. Bij Tak23-fondsen is er geen roerende voorheffing, maar wel een taks van 2% bij aankoop

Bron: De Tijd

Hoeveel belasting betalen op langetermijnsparen?

Meer info wil over de fiscaliteit van de verschillende levensverzekeringen? Om erachter te komen wat je precies van de belastingen kan aftrekken kom je best even langs bij TORIS, aangezien de fiscale reguleringen regelmatig wijzigen. Wij volgen de wetgeving op de voet, zodat we je steeds de meest recente informatie kunnen meegeven.

Wat kost langetermijnsparen?

De stortingen op beleggingsverzekeringen tak 21 (zonder risico), tak 23 (met risico) of tak 44 (gemengd) genieten geen fiscaal voordeel. 

Je betaalt een verzekeringstaks van 2% op elke storing, maar wanneer je verzekeringscontract acht jaar en één dag loopt, betaal je geen roerende voorheffing op uitbetalingen van contracten met kapitaalsgarantie (tak 21 en/of gemengd).

TORIS, expert in langetermijnsparen

Wil je starten met langetermijnsparen? Kies je voor een levensverzekering tak 21, tak 23 of tak 44? TORIS adviseert jou graag. We stellen aan jou het ideale spaarplan voor. 

Eind 2018 hebben Verzekeringen De Buyser en Kantoor Moens-De Wachter samen hun krachten gebundeld om zo een sterk verzekeringsteam te vormen.

De afgelopen jaren hebben beide verzekeringskantoren heel wat praktische zaken op punt gezet om anno 2022 met veel trots de éénmaking van beide kantoren aan te kondigen met een nieuwe naam: TORIS.

Hoe helpen we je graag verder?

Starten met langetermijnsparen? Hiervoor werken wij bij voorkeur op afspraak

Op die manier vermijd je wachtrijen aan ons loket, ben je zeker dat je contactpersoon ter beschikking is voor jou en samen met een koffie kunnen we dan rustig de tijd nemen om al jouw vragen te beantwoorden.

Maak een afspraak met TORIS, wij vertellen dan graag wat we voor jou kunnen doen.

langetermijnsparen Kampenhout

TORIS | Langetermijnsparen Kampenhout

Praten over langetermijnsparen in de buurt van Kampenhout?

TORIS is expert in levensverzekeringen. Vanuit onze kantoren in Grimbergen en Humbeek bieden we transparant advies over de meest ideale spaarformule voor jou.

TORIS Grimbergen (De Buyser)

info@dbcomfort.be
02 269 33 77

TORIS Humbeek (Moens-De Wachter)

info@cvmd.be
02 269 97 97

langetermijnsparen Kampenhout


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x